Environmental Management Department

Nguyen Linh Vu, PhD. - Head of Department

Field of study: Environmental Technology & Management

 

 

MSc. Vu Thi Hong Thuy – Former Head of Department

Field: Specialist in establishing Management systems of Quality, Environment, Occupational Health, Energy and CSR; Environmental economics; and environmental management in industry and urban context.

 

  

Nguyen Vinh Quy, PhD.

Vice-Dean of Environment and Natural Resources

Field: Environmental Impact Assessment; Clean Production in industry; Environmental Laws and Policies.

 

MSc. Hoang Thi My Huong

Vice-Dean of Faculty of Environment and Natural Resources

Field: Environmental Planning, Environmental Communication; and  Environmental & Public Health.

 

 

Eng. Nguyen Huy Vu – Lecturer

Field: Solid waste & Hazardous waste management; Clean Development Mechanism; Environmental management in industry and urban contexts; Environmental & Occupational & Energy management systems.

Email: huyvu96@yahoo.com

 

Eng. Bui Thi Cam Nhi - Lecturer

Academic tutor of  DH11QM

Field: Natural resources management; Environmental Economics; Environmental management in industry and urban contexts; Environmental & Occupational management systems.

Email: camnhi0607@yahoo.com

 

 

MSc. Nguyen Kim Hue - Lecturer

Academic tutor of  DH12QM

Field: Public Policy; Environmental and Natural Resources Economics; Environmental management in industry and urban contexts; Clean Development Mechanism; Environmental project management

Emailhuenk@hcmuaf.edu.vn

 

MSc. Hoang Bao Phu - Lecturer

Academic tutor of  DH14QM

Field: Urban Environmental Management; Sustainable Development; Climate Change; Environmental & Occupational & management systems; Environmental Audit; Environmental project

Email: h.b.phu@hcmuaf.edu.vn

 

MSc. Le Thi Thuy - Lecturer

Secretary of Youth Union of Faculty – Academic tutor of  DH13QM

Field: Environmental management in industry and urban contexts; Environmental & Occupational & management systems; Management of Natural Resources

ĐT: 0122 383 9960 - Email: lethithuy110990@gmail.com

 

Eng. Nguyen Tuan Anh – Lecturer (Gia Lai Branch)

Phụ trách SV QMGL – Cố vấn học tập DH13QMGL

Lĩnh vực: Environmental management in industry and urban contexts; Environmental & Occupational & management systems.

Email: anhnguyen294@gmail.com

Page count : :7932
Created : 28-08-2014
Last modify :30-03-2015

Nguồn lực nhân sự BM.QLMT tại ĐH Nông Lâm

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn bảy sáu sáu

Xem trả lời của bạn !