Environmental Management Department

 Students who want to conduct Thesis/ Special Study topic of Establishment or Improvement Management System(s) of Environment and (or) Occupational Health should consider following guides and warnings as well as FAQs attached  here.

If have any question students could contact with Tutors of FoS as following details:

1. MBA. Nguyễn Kim Huệ (huenk@hcmuaf.edu.vn);

2. MSc. Hoàng Bảo Phú (h.b.phu@hcmuaf.edu.vn); or

3. MSc. Lê Thị Thủy (lethithuy110990@gmail.com).

 

Department of Environmental Management.

Page count : :4801
Created : 28-08-2014
Last modify :28-08-2014

Quy định liên quan đến KLTN & ĐATN của ngành QLMT

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy một sáu một bảy

Xem trả lời của bạn !