BỘ MÔN QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

Sinh viên ngành Quản lý Môi trường có thể xem các thông tin liên quan đến các môn học được quản lý bởi BM QLMT cũng như các quy định về Thực tập giáo trình (TTGT), Thực tập nghề nghiệp (TTNN) (ở đây) hay thực hiện KLTN & ĐATN của sinh viên năm cuối ngành QLMT.

Các thông tin khác liên quan xin vui lòng liên hệ ban Cố vấn học tập của BM.

1. Ths. Nguyễn Kim Huệ (huenk@hcmuaf.edu.vn);

2. Ths. Hoàng Bảo Phú (h.b.phu@hcmuaf.edu.vn); or

3. Ths. Lê Thị Thủy (lethithuy110990@gmail.com).

BM QLMT

Số lần xem trang: 9333
Điều chỉnh lần cuối: 04-09-2014

Các quy định liên quan đến TTGT & TTTN ngành Quản lý Môi trường (04-09-2014)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai năm một năm

Xem trả lời của bạn !