BỘ MÔN QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

TS. Nguyễn Linh Vũ - Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực: Kỹ thuật & quản lý môi trường 

 

Ths. Vũ Thị Hồng Thủy - Nguyên Trưởng Bộ môn

Lĩnh vực: Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn & sức khỏe nghề nghiệp, và năng lượng; CSR; kinh tế môi trường; quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

 

     

TS. Nguyễn Vinh Quy

Phó Trưởng Khoa - Khoa Môi trường & Tài nguyên

Lĩnh vực: Đánh giá tác động môi trường; Sản xuất sạch hơn trong môi trường công nghiệp; Luật & chính sách môi trường

 

 Ths. Hoàng Thị Mỹ Hương

Phó Trưởng Khoa - Khoa Môi trường & Tài nguyên

Lĩnh vực: Quy hoạch môi trường, Truyền thông môi trường; Môi trường & Sức khỏe cộng đồng

 

 

KS. Nguyễn Huy Vũ – Giảng viên

Lĩnh vực: Quản lý chất thải rắn & chất thải nguy hại; Cơ chế phát triển sạch CDM; Quản lý Môi trường công nghiệp & đô thị; HTQLMT, ATSKNN và năng lượng

Email: huyvu96@yahoo.com

 

KS. Bùi Thị Cẩm Nhi – Giảng viên

Cố vấn học tập DH11QM

Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên; Kinh tế tài nguyên, kinh tế môi trường; Quản lý Môi trường công nghiệp & đô thị; HTQLMT, ATSKNN và năng lượng

Email: camnhi0607@yahoo.com

 

 

Ths. Nguyễn Kim Huệ - Giảng viên

Cố vấn học tập DH12QM

Lĩnh vực: Chính sách công;Kinh tế tài nguyên & kinh tế môi trường; Quản lý Môi trường công nghiệp & đô thị; Cơ chế phát triển sạch CDM; Quản lý dự án Môi trường

Email: huenk@hcmuaf.edu.vn

 

Ths. Hoàng Bảo Phú – Giảng viên

Cố vấn học tập DH14QM

Lĩnh vực: Quản lý môi trường đô thị & phát triển bền vững; Biến đổi khí hậu; Quản lý Môi trường công nghiệp & đô thị; HTQLMT, ATSKNN; Kiểm toán môi trường; Quản lý dự án môi trường

Email: h.b.phu@hcmuaf.edu.vn

 

Ths. Lê Thị Thủy – Giảng viên

Bí thư Đoàn Khoa MT&TN – Cố vấn học tập DH13QM

Lĩnh vực: Quản lý Môi trường công nghiệp & đô thị; HTQLMT, ATSKNN; Quản lý tài nguyên

ĐT: 0122 383 9960 - Email: lethithuy110990@gmail.com

 

 KS. Nguyễn Tuấn Anh – Giảng viên (Phân hiệu Gia Lai)

Phụ trách SV QMGL – Cố vấn học tập DH13QMGL

Lĩnh vực: Quản lý Môi trường công nghiệp & đô thị; HTQLMT, ATSKNN

 Email: anhnguyen294@gmail.com

Số lần xem trang: 10106
Điều chỉnh lần cuối: 30-03-2015

Nguồn lực nhân sự BM.QLMT tại ĐH Nông Lâm

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba tám tám ba hai

Xem trả lời của bạn !