BỘ MÔN QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

 QUY ĐỊNH & HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC

ĐĂNG KÝ THỰC TẬP GIÁO TRÌNH

CHO SINH VIÊN NGÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

 

[1]. Thời gian:

 Chương trình thực tập giáo trình (TTGT) của ngành Quản lý Môi trường (QLMT) được tổ chức định kỳ hằng năm dành cho sinh viên ngành QLMT, trong đó:

  •  TTGT 1 – Tổ chức định kỳ vào học kỳ 2 của mỗi năm học, tương ứng học kỳ 4;
  • TTGT 2 – Tổ chức định kỳ vào học kỳ 2 của mỗi năm học, tương ứng học kỳ 6;

 Lưu ý: Sinh viên tự kiểm tra thời gian đăng ký môn học theo quy định của Phòng Đào Tạo.

 

[2]. Đăng ký môn học & đối tượng:

 Việc điều hành đăng ký môn học được thực hiện bởi Phòng Đào Tạo (http://pdt.hcmuaf.edu.vn/), tuy nhiên để thuận tiện cho việc tổ chức, quản lý sinh viên cũng như đảm bảo kiến thức đào tạo. Ban Cố vấn học tập BM QLMT đưa ra một số lưu ý cho sinh viên trong vấn đề TTGT như sau:

 

ü  Các chương trình TTGT được thiết kế phù hợp riêng theo yêu cầu đào tạo của ngành QLMT, do đó sinh viên các ngành khác cần cân nhắc trước khi đăng ký; và sinh viên ngành QLMT cần lựa chọn đúng Giảng viên phụ trách để có thể tiếp thu kiến thức của ngành;

o   Giảng viên (thường) phụ trách TTGT ngành QLMT:Thầy/Cô Nguyễn Kim Huệ, Lê Thị Thủy, Hoàng Bảo Phú, Nguyễn Tuấn Anh (Phân hiệu Gia Lai).

 

ü  Thực hiện đăng ký theo Lớp – cụ thể các lớp của ngành QLMT;

ü  TTGT 1 – Phù hợp cho sinh viên đã hoàn thành học kỳ 4 - theo khung chương trình 4 năm của ngành QLMT; hoặc cho sinh viên đã xong học kỳ 4 trở lên nhưng chưa đăng ký được TTGT 1; Sinh viên đăng ký vượt cần tham khảo ý kiến của Cố vấn học tập trước khi đăng ký môn này; 

ü  TTGT 2 – Phù hợp cho sinh viên đã hoàn thành học kỳ 6 theo khung chương trình 4 năm của ngành QLMT; các sinh viên năm đăng ký vượt cần tham khảo ý kiến Cố vấn học tập trước khi đăng ký môn này.

 Lưu ý: Chương trình TTGT các ngành khác có nội dung không tương đương, nên nếu SV tham gia vào các lớp TTGT khác thì không chấp nhận quy đổi/chuyển điểm về BM QLMT.

 

[3]. Thực hiện môn học:

 Sinh viên sau khi đăng ký môn học cần thực hiện các yêu cầu sau:

  •  Liên hệ với ban cán sự lớp & cập nhật thông tin trên trang web BM QLMT (http://em.hcmuaf.edu.vn/) để biết thêm lịch trình cũng như các yêu cầu khác của TTGT;
  • Tuân thủ các quy định TTGT do GVHD phụ trách để hoàn thành môn học;

 Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ về Ban Cố Vấn học tập – BMQLMT

 

1. Ths. Nguyễn Kim Huệ         (huenk@hcmuaf.edu.vn);

2. Ths. Hoàng Bảo Phú           (h.b.phu@hcmuaf.edu.vn); or

3. Ths. Lê Thị Thủy                 (lethithuy110990@gmail.com)

 

BM QLMT

Số lần xem trang: 8972
Điều chỉnh lần cuối: 09-09-2014

Các quy định & hướng dẫn liên quan đến TTGT & TTNN ngành QLTM

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám chín sáu năm

Xem trả lời của bạn !