BỘ MÔN QUẢN MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

Sinh viên ngành QLMT và sinh viên các ngành khác có nhu cầu liên hệ với BM QLMT có thể đến liên hệ với BM theo lịch định kỳ được công bố dưới đây. Quy định này cũng áp dụng cho sinh viên muốn nộp các thủ tục liên quan đến BM, mượn/trả tài liệu tham khảo tại BM. Ngoài ra các lịch liên hệ làm việc khác, do sinh viên tự liên hệ trực tiếp và sắp xếp với Giảng Viên phụ trách vấn đề liên quan.

Ngoài thời gian trên, các Giảng viên phụ trách có quyền từ chối tiếp sinh viên.

Học kỳ 1 - năm học 2014 - 2015

Từ 15/92014 - 29/11/2014

1. Thứ 5  - 13h00 - 14h15 (hàng Tuần)                      Thầy. Hoàng Bảo Phú

              * 25/9 Công tác Đà Lạt & 30/10 Công tác Gia Lai

2. Thứ 6 - 9h - 10h30 (hàng Tuần)                            Cô. Lê Thị Thủy

              * 26/9 Công tác đà Lạt

3. Thứ 7 - 10h - 11h30 (hàng Tuần)                          Thầy Nguyễn Kim Huệ

              * 20/9 & 07/10 Công tác

BM. QLMT

Số lần xem trang: 8808
Điều chỉnh lần cuối: 17-09-2014

Cập nhật thông tin cho sinh viên ngành Quản lý Môi trường

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy năm không bảy

Xem trả lời của bạn !